Gotraining.gr

’Creating an interactive e-book  with comics for teaching entrepreneurship in VET’

Η ΕΤΕ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ συμμετείχε με 14 μέλη της στο πρόγραμμα «Serious Games: The New Educational Tool in Education and Training» το οποίο υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 12-19 Μαρτίου 2017 στο Κόβεντρυ της Μεγάλης Βρετανίας.

  

  

Διαβάστε περισσότερα: Serious Games: The New Educational Tool in Education and Training - Κόβεντρυ

Το πρόγραμμα κινητικότητας της Ε.Τ.Ε με τίτλο΄΄ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΄΄ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ΄΄,ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Αντικείμενο του σχεδίου ήταν οι κατάρτιση 20 τεχνολόγων εκπαιδευτικών σε θέματα εναλλακτικών και ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην απόκτηση γνώσεων για σχεδιασμό και ανάπτυξη online μαθημάτων.

Το σχέδιο υλοποιήθηκε σε δύο ροές που περιλάμβαναν σεμινάριο στους φορείς υποδοχής , επαγγελματικές - εκπαιδευτικές επισκέψεις και πολιτιστικά δρώμενα.

Η 1η ροή πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία ( Πανεπιστήμιο της Λισαβώνας) και η 2η ροή , στην Ιταλία (εταιρία Viteco srl,, Κατάνια) της Ιταλίας.

Πρόκειται για πιστοποιημένους φορείς από τους πλέον εξειδικευμένους στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων νέας γενιάς, για την ψηφιακή τάξη, το e-Learning και γενικότερα στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι συμμετέχοντες ήταν ηλεκτρολόγοι , μηχανολόγοι, ηλεκτρονικοί και πολιτικοί τεχνολόγοι μηχανικοί , απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ από διάφορα Επαγγελματικά Λύκεια της Ελλάδας, με στόχο την καλύτερη και ουσιαστικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Οι συνθήκες, σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι άκρως ευνοϊκές για μια ευέλικτη, ανοικτή εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, ξεπερνώντας τις όποιες δικές της αδυναμίες και αίροντας τους

περιορισμούς της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Βασικός σκοπός αυτής της κινητικότητας ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η βελτίωση των προσόντων τους για εναρμόνιση με τις σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες καθώς και τη χρήση προτύπων και τεχνολογιών που προάγουν το μαθησιακό έργο.

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25.09.2013, ανέλαβε την πρωτοβουλία για το άνοιγμα της εκπαίδευσης "Opening up Education Initiative", η οποία συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας ενός νέου διαδικτυακού τόπου με τίτλο "Open Education Europa".

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαίδευσης με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και περιεχομένου.

Το άνοιγμα της εκπαίδευσης, εστιάζεται σε τρεις βασικούς τομείς:

1. Δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους προκειμένου να καινοτομήσουν

2. Αυξημένη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources – OER), εξασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση είναι διαθέσιμα σε όλους και

3. Βελτίωση της υποδομής των ΤΠΕ και της συνδεσιμότητας στα σχολεία

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα ψηφιακά εργαλεία στη σχολική τάξη, αποτελούν μια συναρπαστική εξέλιξη για το ρόλο της τεχνολογίας στη μάθηση. Ενισχύονται οι στρατηγικές μάθησης που αφορούν στο μάθημα για όλη την τάξη, βελτιώνουν την ποιότητα της αλληλεπίδρασης και αξιολόγησης, αυξάνουν το ρυθμό και το βάθος της μάθησης.

Κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα κατάρτισης έγινε ικανός να καλλιεργεί την πρωτοβουλία, να επαναπροσδιορίζει το ρόλο του ως εκπαιδευτικού και εφοδιάστηκε με χρήσιμα διδακτικά "εργαλεία".

Θα μπορεί να ενθαρρύνει την έρευνα και την αναζήτηση πληροφοριών.

Να εξατομικεύει τη διδασκαλία και να ανατρέπει τη σειριακή μάθηση.

Να κατηγοριοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες.

Να βελτιώνει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης των πληροφοριών.

Τα οφέλη για κάθε συμμετέχοντα είναι η απόκτηση γνώσεων για να μπορεί να σχεδιάζει μια διδασκαλία με:

• αμφίδρομο ήχο και ταυτόχρονη βιντεοδιάσκεψη πολλών συμμετεχόντων

• διεξαγωγή online ερευνών και αξιολογήσεων• παρουσίαση εμπλουτισμένου υλικού (εικόνες, ήχος, video, παρουσιάσεις τύπου PowerPoint)

 

• παρουσίαση διαδραστικού υλικού (αλληλεπιδραστικά σχέδια flash, ιστοσελίδες)

• ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης μαθησιακών διαδικασιών ( πλατφόρμα e-learning))

• εργαλεία τηλεσυνεργασίας

Συμπληρωματικά το πρόγραμμα συνέβαλε στην πολιτισμική και γλωσσική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε συμμετέχοντα με τη παραμονή σε μια ξένη χώρα με διαφορετική κουλτούρα και έθιμα.

Κατάνια

Λισαβώνα

 

Η ΕΤΕ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ συμμετείχε με 14 μέλη της στο πρόγραμμα ¨Serious Games: The New Educational Tool in Education and Training¨ το οποίο υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 17-24 Απριλίου 2017 στο Ταλλίν της Εσθονίας.

talin2017

talin1 2017

Διαβάστε περισσότερα: Serious Games: The New Educational Tool in Education and Training

Σελίδα 2 από 2

Σχεδίαση CPP